Нужно е повече за да си цар, от това да налагяш волята си.

~ Цар Лъв

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО